PROFESSIO ENERGIA

Objave

 • image
  19.06.2024. Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Društva

  Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo”) obavještava naslovna tijela da je dana 19. lipnja 2024. godine održana Glavna skupština Društva , na kojoj su donesene sve odluke predložene u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu.

 • image
  22.05.2024. Obavijest o pozivu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva

  Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo ) poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva dana 19. lipnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva na adresi Ivana Lučića 2A, 10000 Zagreb.

 • image
  20.05.2024. Obavijest o ostavci članice Nadzornog Odbora

  Društvo PROFESSIO ENERGIA d.d. (dalje: Društvo) objavljuje da je dana 20. svibnja 2024. zapraimilo ostavku članice Nadzornog odbora Društva gospođe Ivana Matovina, koja stupa na snagu dana 18. lipnja 2024. godine.

 • image
  14.11.2023. Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala

  U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te provedenog upisa u sudskom registru Trgovačkog suda, obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo 15.11.2023. godine za društvo PROFESSIO ENERGIA D.D., OIB:88975636912 upisati promjenu temeljnog kapitala.

 • image
  20.10.2023. Obavijest o sklopljenom sporazumu

  Društvo Professio Energia d.d. (dalje: Društvo) objavljuje da su RP Global Projekti d.o.o. Bijenička cesta 21, Zagreb (dalje: RP Global), a koji je u 100% vlasništvu RP Global Austria GmbH, Schwarzebbergplatz 5/2/1, 1030 Wien, Austria i Professio Energia d.d., sklopili Sporazum o glavnim uvjetima (Term Sheet) za zajednički razvoj projekata obnovljivih izvora energije.

 • image
  10.08.2023. Obavijest o sklopljenom ugovoru

  Društvo Professio Energia d.d. (dalje: Društvo) objavljuje obavijest o sklopljenom Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu između LIBURANA d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2A/21, OIB 75281571914 kao korisnika kredita, PROFESSIO ENERGIA d.d. kao investitora te PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, OIB 02535697732, i ERSTE&STEIERMARKISCHE BANKA d.d., Rijeka (Grad Rijeka), Jadranski trg 3a, OIB 23057039320 kao kreditodavatelja.

 • image
  27.07.2023. Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva

  Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo ) obavještava da se Glavna skupština Društva održala dana 27. srpnja 2023. godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva na adresi Ivana Lučića 2A, 10000 Zagreb.

 • image
  07.07.2023. Obavijest o pozivu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva

  Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo ) upućuje poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva.

 • image
  25.05.2023. Obavijest o sklopljenom ugovoru

  Društvo Professio Energia d.d. (dalje: Društvo) objavljuje da su Hrvatski Telekom d.d. i Liburana d.o.o., koja je u 100% vlasništvu Professio Energia d.d., sklopili desetogodišnji virtualni korporativni Ugovor o opskrbi električnom energijom iz obnovljivih izvora (Virtual Power Purchase Agreement - vPPA).

 • image
  16.03.2023. Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva

  Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo ) obavještava da se Glavna skupština Društva održala dana 16. ožujka 2023. godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva.

 • image
  28.02.2023. Objava o imenovanju direktora Društva

  Društvo Professio Energia d.d. (dalje: Društvo) objavljuje da je Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27. veljače 2023. godine donio Odluku o imenovanju direktora, kojom je dr. sc. Mario Klarić ponovno imenovan direktorom Društva.

 • image
  20.02.2023. Poziv za glavnu skupštinu Društva 16.3.2023.

  Obavještava javnost o Sazivu glavne skupštine koja će se održati dana 16. ožujka 2023. godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva na adresi Ivana Lučića 2A uz mogućnost sudjelovanja elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu

 • image
  23.12.2022. Objava o sklopljenim ugovorima

  Društvo Professio Energia d.d. (dalje: Društvo) kao imatelj 100% udjela u društvu LIBURANA d.o.o. Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 75281571914 (dalje: Liburana) obaviještava javnost da je navedeno društvo s društvom Vestas Central Europe Zagreb d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 20622608859 (dalje: Vestas) sklopilo ugovor o nabavci, isporuci i montaži vjetroagregata te ugovor o dugoročnom održavanju vjetroagregata, za projekt vjetroelektrane Mazin 2, koja se nalazi na području Zadarske županije, ukupne priključne snage 20 MW.

 • image
  23.12.2022. Obavijest o uspješnosti izdanja novih dionica

  PROFESSIO ENERGIA za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080531484 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 88975636912 (dalje u tekstu: „Društvo“ ili „Izdavatelj“), Uprava Društva dana 23. prosinca 2022. godine objavljuje OBAVIJEST O USPJEŠNOSTI IZDANJA NOVIH DIONICA, TOČNOM IZNOSU POVEĆANJA TEMELJNOG KAPITALA IZDAVATELJA I TOČNOM BROJU NOVIH DIONICA.

 • image
  21.12.2022. Obavijest o javnom pozivu postojećim dioničarima

  Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo ) obavještava da je 21. prosinca 2022. godine objavilo javni poziv postojećim dioničarima na upis i uplatu novih dionica društva PROFESSIO ENERGIA d.d.

 • image
  19.12.2022. Obavijest o javnom pozivu postojećim dioničarima

  Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo ) obavještava da je 19. prosinca 2022. godine objavilo javni poziv postojećim dioničarima na upis i uplatu novih dionica društva PROFESSIO ENERGIA d.d.

 • image
  14.12.2022. Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva

  Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo )
  obavještava da se Glavna skupština Društva održala dana 14. prosinca 2022. godine s
  početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva na adresi Ivana Lučića 2A, 10000 Zagreb.

 • image
  12.12.2022. Obavijest o neodržavanju Glavne skupštine Društva zbog nedostatka kvoruma

  Obavještavamo da Glavna skupština društva Professio Energia d.d. sazvana za dan 12. prosinca 2022. godine u 10,00 sati nije održana zbog nedostatka kvoruma.

 • image
  06.12.2022. Poziv za glavnu skupštinu Društva 12.12.2022.

  Obavještava javnost o Sazivu glavne skupštine koja će se održati dana 12.prosinca 2022.godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva na adresi Ivana Lučića 2A.

 • image
  28.10.2022. Obavijest o sklopljenom sporazumu

  Društvo Professio Energia d.d. (dalje: Društvo) objavljuje da su Hrvatski Telekom d.d. i Liburana d.o.o., koja je u 100% vlasništvu Professio Energia d.d., sklopili Sporazum o glavnim uvjetima za virtualni Ugovor o opskrbi energijom iz obnovljivih izvora (Virtual Power Purchase Agreement - vPPA).

 • image
  03.08.2022. Uvrštenje dionica na Zagrebačku burzu

  Društvo Professio Energia d.d. (dalje: Društvo) obavještava da je Zagrebačka Burza, u postupku uvrštenja na Redovito tržište dionica društva PROFESSIO ENERGIA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 88975636912, donijela dana 03. kolovoza 2022. godine odluku kojom se odobrava uvrštenje na Redovito tržište 1.604.478 redovnih dionica društva PROFESSIO ENERGIA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 88975636912, nominalnog iznosa 100,00 HRK, oznake: DLPR, ISIN: HRDLPRRA0007.

 • image
  02.08.2022. Konverzija dionica

  Društvo Professio Energia d.d. (dalje: Društvo) obavještava da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje: SKDD) na temelju Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva 8. kolovoza 2022. godine provesti korporativnu akciju konverzija dionica izdavatelja PROFESSIO ENERGIA d.d., Zagreb, OIB 88975636912 (dalje: Izdavatelj) oznake DLPR-R-B prema popisu imatelja prava koji će biti utvrđen 4. kolovoza 2022.

 • image
  01.08.2022. Obavijest o sklopljenim ugovorima

  Društvo Professio Energia d.d. (dalje: Društvo) kao imatelj 50% udjela u društvima EKO d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 1A, OIB 06095316970 (dalje: EKO) i Velika Popina d.o.o. Jurišićeva 1A, OIB 35125743121 (dalje: Velika Popina) obaviještava javnost da su navedena društva s društvom Danske Commodities Vaerkmestergade 3, DK 8000 Aarhus C, Danska sklopili ugovor o otkupu električne energije iz vjetroelektrana Zadar 2, Zadar 3 i Zadar 6 koje se nalaze na području Zadarske županije, ukupne priključne snage 45 MW.

 • image
  29.07.2022. Obavijest o odobrenju pojednostavljenog prospekta

  Društvu PROFESSIO ENERGIA d.d., Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912, LEI 747800U06861GEZJIR41, odobren je jedinstveni pojednostavljeni prospekt u vezi s uvrštenjem na uređeno tržište 1.604.478 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 100,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 160.447.800,00 kuna.

 • image
  28.07.2022. Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva

  Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo )
  obavještava da se Glavna skupština Društva održala dana 28. srpnja 2022. godine s
  početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva na adresi Ivana Lučića 2A, 10000 Zagreb.

 • image
  12.07.2022. Poziv za glavnu skupštinu Društva 28.7.2022.

  Obavještava javnost o Sazivu glavne skupštine koja će se održati dana 28.srpnja 2022.godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva na adresi Ivana Lučića 2A.

 • image
  31.12.2021. Objava završetka akvizicije

  Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo“) obavještava javnost kako je postalo jedini imatelj svih poslovnih udjela u društvima RP Global Danilo d.o.o., a koje je imatelj vjetroelektrane naziva Velika Glava, Bubrig i Crni Vrh, koja se nalazi na području Šibensko-kninske županije, snage 43,7 MW; te svih poslovnih udjela u društvu Vjetroelektrana Rudine d.o.o., a koje je imatelj vjetroelektrane naziva Rudine, a koja se nalazi na području Dubrovačko-neretvanske županije snage 34 MW.

 • image
  29.12.2021. Obavijest o provedenom povećanju temeljnog kapitala

  Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo“) obavještava javnost o uspješnosti povećanja temeljnog kapitala Društva.


 • image
  13.12.2021. Obavijest o uspješnosti izdanja novih dionica

  Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo“) obavještava javnost o uspješnosti izdanja novih dionica.

 • image
  10.12.2021. Objava potpisa ugovora

  Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo“) obavještava javnost kako je zaključilo pravne poslove usmjerene na stjecanje svih poslovnih udjela u društvima RP Global Danilo d.o.o., a koje je imatelj vjetroelektrane naziva Velika Glava, Bubrig i Crni Vrh, koja se nalazi na području Šibensko-kninske županije, snage 43,7 MW, te svih poslovnih udjela u društvu Vjetroelektrana Rudine d.o.o., a koje je imatelj vjetroelektrane naziva Rudine, a koja se nalazi na području Dubrovačko-neretvanske županije snage 34 MW.