Konverzija dionica

Društvo Professio Energia d.d. (dalje: Društvo) obavještava da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje: SKDD) na temelju Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva 8. kolovoza 2022. godine provesti korporativnu akciju konverzija dionica izdavatelja PROFESSIO ENERGIA d.d., Zagreb, OIB 88975636912 (dalje: Izdavatelj) oznake DLPR-R-B prema popisu imatelja prava koji će biti utvrđen 4. kolovoza 2022.

Konverzija dionica će biti provedena na način da će 1.604.478 redovnih dionica oznake DLPR-R-B, ISIN: HRDLPRRB0006, biti konvertirano u 1.604.478 redovnih dionica oznake DLPR-R-A ISIN: HRDLPRRA0007.

Zadnji dan namire postojećih 1.604.478 vrijednosnih papira oznake DLPR-R-B u informacijskom sustavu SKDD-a je 4. kolovoza 2022. godine. Prvi dan namire nove količine 2.266.174 vrijednosna papira oznake DLPR-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 8. kolovoza 2022. godine.

Nakon provedbe konverzije dionica u usluge depozitorija te poravnanja i namire SKDD-a bit će uključeno 2.266.174 redovne dionice oznake DLPR-R-A ISIN: HRDLPRRA0007 nominalnog iznosa 100 HRK.