Uvrštenje dionica na Zagrebačku burzu

Društvo Professio Energia d.d. (dalje: Društvo) obavještava da je Zagrebačka Burza, u postupku uvrštenja na Redovito tržište dionica društva PROFESSIO ENERGIA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 88975636912, donijela dana 03. kolovoza 2022. godine odluku kojom se odobrava uvrštenje na Redovito tržište 1.604.478 redovnih dionica društva PROFESSIO ENERGIA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 88975636912, nominalnog iznosa 100,00 HRK, oznake: DLPR, ISIN: HRDLPRRA0007. Prvi dan trgovanja financijskim instrumentima iz točke 1. ove Odluke je 08. kolovoza 2022. godine. Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d.