Obavijest o uspješnosti izdanja novih dionica

Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo“) obavještava javnost o uspješnosti izdanja novih dionica.

Nadzorni odbor Društva je dana 13. prosinca 2021. godine dao suglasnost na odluku Uprave o utvrđivanju uspješnosti izdanja novih dionica, iznosu povećanja temeljnog kapitala i broja novih dionica te Odluku o uskladi odredba članka 5 Statuta Društva i članak 6/1 Statuta Društva u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica u potpunom tekstu Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanju Novih Dionica.

Nakon upisa povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, izdat će se 1.604.478 Novih dionica, u nematerijaliziranom obliku, odnosno 1.604.478 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 100,00 kuna svaka.

Izdavatelj će poduzeti sve radnje koje su potrebne kako bi se Nove dionice u najkraćem provedivom roku nakon upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu uvrstile na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d..