Objava o sklopljenim ugovorima

Društvo Professio Energia d.d. (dalje: Društvo) kao imatelj 100% udjela u društvu LIBURANA d.o.o. Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 75281571914 (dalje: Liburana) obaviještava javnost da je navedeno društvo s društvom Vestas Central Europe Zagreb d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 20622608859 (dalje: Vestas) sklopilo ugovor o nabavci, isporuci i montaži vjetroagregata te ugovor o dugoročnom održavanju vjetroagregata, za projekt vjetroelektrane Mazin 2, koja se nalazi na području Zadarske županije, ukupne priključne snage 20 MW.

Preuzmite obavijest