Obavijest o sklopljenim ugovorima

Društvo Professio Energia d.d. (dalje: Društvo) kao imatelj 50% udjela u društvima EKO d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 1A, OIB 06095316970 (dalje: EKO) i Velika Popina d.o.o. Jurišićeva 1A, OIB 35125743121 (dalje: Velika Popina) obaviještava javnost da su navedena društva s društvom Danske Commodities Vaerkmestergade 3, DK 8000 Aarhus C, Danska sklopili ugovor o otkupu električne energije iz vjetroelektrana Zadar 2, Zadar 3 i Zadar 6 koje se nalaze na području Zadarske županije, ukupne priključne snage 45 MW.

Sklapanjem citiranih ugovora, EKO i Velika Popina s datumom 1. kolovoza 2022. godine nisu više u sustavu poticajne cijene otkupa (Feed-in Tarife) uspostavljenom od strane Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.

Ističe se da je Danske Commodities tvrtka za trgovanje energijom koja trguje energijom, plinom i certifikatima na 40 tržišta, pri čemu koriste svoju stručnost u trgovanju kako bi povezali proizvođače i velike potrošače s veleprodajnim tržištima. Na ovaj način Društvo osigurava nastavak procesa daljnjeg razvoja projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj i regiji, a što ujedno predstavlja i jedan od glavnih strateških ciljeva Društva.