Poziv za glavnu skupštinu Društva 12.12.2022.

Poziv za glavnu skupštinu

Društvo Professio Energia d.d. Ivana Lučića 2/A, OIB: 88975636912

Obavještava javnost o Sazivu glavne skupštine koja će se održati dana 12.prosinca, 2022.godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva na adresi Ivana Lučića 2A.

Preuzmite poziv