Obavijest o uspješnosti izdanja novih dionica

PROFESSIO ENERGIA za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080531484 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 88975636912 (dalje u tekstu: „Društvo“ ili „Izdavatelj“), Uprava Društva dana 23. prosinca 2022. godine objavljuje OBAVIJEST O USPJEŠNOSTI IZDANJA NOVIH DIONICA, TOČNOM IZNOSU POVEĆANJA TEMELJNOG KAPITALA IZDAVATELJA I TOČNOM BROJU NOVIH DIONICA.

Preuzmite obavijest