Obavijest o sklopljenom sporazumu

Društvo Professio Energia d.d. (dalje: Društvo) objavljuje da su RP Global Projekti d.o.o. Bijenička cesta 21, Zagreb (dalje: RP Global), a koji je u 100% vlasništvu RP Global Austria GmbH, Schwarzebbergplatz 5/2/1, 1030 Wien, Austria i Professio Energia d.d., sklopili Sporazum o glavnim uvjetima (Term Sheet) za zajednički razvoj projekata obnovljivih izvora energije.

Sukladno sporazumu, Društvo i RP Global će u narednom razdoblju zajednički razvijati portfolio od 8 projekata solarnih elektrana ukupne planirane instalirane snage do 266 MWp, na području definiranom postojećim energetskim odobrenjima operativnih vjetroelektrana u vlasništvu Društva.

Na ovaj način Društvo osigurava nastavak procesa daljnjeg razvoja projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj i regiji, a što ujedno predstavlja i jedan od glavnih strateških ciljeva Društva.


Preuzmite obavijest