Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva

Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo )
obavještava da se Glavna skupština Društva održala dana 28. srpnja 2022. godine s
početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva na adresi Ivana Lučića 2A, 10000 Zagreb.

Preuzmite obavijest