Projekti u razvoju

Professio Energia u svom portfelju trenutno ima više projekata u razvoju.
Fokusirani smo na projekte vjetroelektrana, sunčanih elektrana i spremnika električne energije.
Ukupno instalirana snaga projekta u razvoju iznosi oko 200 MW.