Objava o imenovanju direktora Društva

Društvo Professio Energia d.d. (dalje: Društvo) objavljuje da je Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27. veljače 2023. godine donio Odluku o imenovanju direktora, kojom je dr. sc. Mario Klarić ponovno imenovan direktorom Društva na mandatno razdoblje od 5 godina, s početkom mandata 3. ožujka 2023. godine.

Preuzmite obavijest