Obavijest o provedenom povećanju temeljnog kapitala

Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo“) obavještava javnost o uspješnosti povećanja temeljnog kapitala Društva.

Glavna skupština Društva donijela je dana 05. studenog 2021.godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu. Trgovački sud u Zagrebu je 29.prosinca 2021.g. objavio upis povećanja temeljnog kapitala.

Nakon upisa povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, izdat će se 1.604.478 novih dionica, u nematerijaliziranom obliku, odnosno 1.604.478 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 100,00 kuna svaka.

Izdavatelj će poduzeti sve radnje koje su potrebne kako bi se Nove dionice u najkraćem provedivom roku nakon upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu uvrstile na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d..