Obavijest o odobrenju pojednostavljenog prospekta

Društvu PROFESSIO ENERGIA d.d., Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912, LEI 747800U06861GEZJIR41, odobren je jedinstveni pojednostavljeni prospekt u vezi s uvrštenjem na uređeno tržište 1.604.478 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 100,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 160.447.800,00 kuna.


Prospekt (PDF)