Objava potpisa ugovora

Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo“) obavještava javnost kako je zaključilo pravne poslove usmjerene na stjecanje svih poslovnih udjela u društvima RP Global Danilo d.o.o., a koje je imatelj vjetroelektrane naziva Velika Glava, Bubrig i Crni Vrh, koja se nalazi na području Šibensko-kninske županije, snage 43,7 MW, te svih poslovnih udjela u društvu Vjetroelektrana Rudine d.o.o., a koje je imatelj vjetroelektrane naziva Rudine, a koja se nalazi na području Dubrovačko-neretvanske županije snage 34 MW.

Na ovaj način Društvo nastavlja proces daljnjeg razvoja i buduće izgradnje projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj i regiji što je i jedan od glavnih strateških ciljeva Društva.