Obavijest o sklopljenom ugovoru

Društvo Professio Energia d.d. (dalje: Društvo) objavljuje obavijest o sklopljenom Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu između LIBURANA d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2A/21, OIB 75281571914 kao korisnika kredita, PROFESSIO ENERGIA d.d. kao investitora te PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, OIB 02535697732, i ERSTE&STEIERMARKISCHE BANKA d.d., Rijeka (Grad Rijeka), Jadranski trg 3a, OIB 23057039320 kao kreditodavatelja.

Preuzmite obavijest